Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Bước 1: Bạn truy cập https://gatiki.edubit.vn

Bước 2: Đăng ký 01 tài khoản trên website này

Bước 3: Kích vào menu KÍCH HOẠT KHÓA HỌC

Bước 4: Nhập mã kích hoạt được bộ phận kinh doanh gửi cho bạn vào và ấn KÍCH HOẠT

Bước 5: Ấn VÀO HỌC và chọn khóa học Bạn muốn học

Bài viết cùng danh mục